องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]33
2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]29
3 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]34
4 การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]32
5 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2562 ]74
6 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล [ 5 มิ.ย. 2562 ]145
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561 -2564 [ 28 ส.ค. 2560 ]42
8 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 [ 30 พ.ย. 542 ]60