องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 15 ก.ค. 2564 ]0
2 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร [ 9 ก.ค. 2564 ]0
3 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 1 ก.ค. 2564 ]5
4 จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร [ 3 พ.ค. 2564 ]2
5 ขอความอนุเคาระห์ซ่อมไฟฟ้า ม.3 [ 30 ก.ย. 2563 ]3
6 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง (ของกรมธนารักษ์) (ภ.ด.ส.1) [ 4 พ.ค. 2563 ]1
7 ประกาศบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 10 ก.พ. 2563 ]1
8 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 15 ต.ค. 2562 ]2
9 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]1
10 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ,คนงานทั่วไป4/14 [ 26 มี.ค. 2561 ]314
 
หน้า 1|2|3|4