องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร [ 22 ต.ค. 2564 ]0
2 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร [ 22 ต.ค. 2564 ]0
3 การเกณฑ์กำหนดการใช้สิ้นเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิงและการกำหนดปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้กับรถยนต์ [ 1 ต.ค. 2564 ]6
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง ประกาศใชัแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 ก.ย. 2564 ]11
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร [ 18 ส.ค. 2564 ]22
6 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 27 ม.ค. 2564 ]31
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 20 ม.ค. 2564 ]19
8 ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย [ 4 ม.ค. 2564 ]18
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]37
10 ประกาศพัสดุที่ชำรุด เสื่อมคุณภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ [ 4 พ.ย. 2563 ]29
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11