องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th
 
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (7/17) [ 1 ก.ย. 2553 ]118
2 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (8/17) [ 1 ก.ย. 2553 ]133
3 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (9/17) [ 1 ก.ย. 2553 ]115
4 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (10/17) [ 1 ก.ย. 2553 ]126
5 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (11/17) [ 1 ก.ย. 2553 ]119
6 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (12/17) [ 1 ก.ย. 2553 ]120
7 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (13/17) [ 1 ก.ย. 2553 ]121
8 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (14/17) [ 1 ก.ย. 2553 ]122
9 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (15/17) [ 1 ก.ย. 2553 ]122
10 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (16/17) [ 1 ก.ย. 2553 ]129
 
หน้า 1|2