องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th
 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 1 เม.ย. 2564 ]42
2 มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]48