องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือ/ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2563 ]109
2 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียน [ 10 ม.ค. 2563 ]111
3 คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ [ 10 ม.ค. 2563 ]62
4 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 10 ม.ค. 2563 ]69
5 คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ [ 10 ม.ค. 2563 ]66
6 คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร [ 10 ม.ค. 2563 ]65
7 คู่มืองานธุรการ [ 10 ม.ค. 2563 ]71
8 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 10 ม.ค. 2563 ]70
9 คู่มือการปฏิบัติ พรบความรับผิดทางละเมิดของ จนท พ.ศ.๒๕๓๙ [ 10 ม.ค. 2563 ]81
10 คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง สปสช. [ 10 ม.ค. 2563 ]74
 
หน้า 1|2