องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th
 
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]26
2 รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 3 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]27
3 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]31
4 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]23
5 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561/6 [ 25 ต.ค. 2561 ]20
6 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561/5 [ 25 ต.ค. 2561 ]18
7 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561/4 [ 25 ต.ค. 2561 ]19
8 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560(5) [ 18 ต.ค. 2560 ]19
9 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560(2) [ 18 ต.ค. 2560 ]18
10 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560(4) [ 18 ต.ค. 2560 ]19
 
หน้า 1|2