องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th
 
 


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.ค. 2564