องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th
 
 


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 15 ต.ค. 2562