องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
31 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร [ 20 พ.ค. 2563 ]62
32 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง (ของกรมธนารักษ์) (ภ.ด.ส.1) [ 4 พ.ค. 2563 ]3
33 ขอความอนุเคราะห์นำรถกระเช้าเพื่อตัดกิ่งไม้ [ 21 เม.ย. 2563 ]3
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย (วาตภัย)ปี พ.ศ. 2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]0
35 ช่องทางการติดต่อเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.บ้านเพชร [ 1 เม.ย. 2563 ]19
36 ประกาศบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 10 ก.พ. 2563 ]4
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]47
38 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]44
39 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]55
40 งบแสดงผลการดำเนินจ่ายจากรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 ม.ค. 2563 ]70
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14