องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง ประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ให้บริการประชาชน [ 1 ต.ค. 2563 ]9
22 ประกาศ การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และการกำหนนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้กับรถยนต์ [ 1 ต.ค. 2563 ]9
23 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]14
24 บันทึกข้อความรายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร [ 1 ต.ค. 2563 ]31
25 ขอความอนุเคาระห์ซ่อมไฟฟ้า ม.3 [ 30 ก.ย. 2563 ]4
26 ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ้มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 31 ส.ค. 2563 ]37
27 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินบ้าน [ 23 ก.ค. 2563 ]42
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา [ 30 มิ.ย. 2563 ]48
29 ขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่อสำหรับการอุปโภคบริโภค [ 22 มิ.ย. 2563 ]3
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 พ.ค. 2563 ]59
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14