องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]10
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองการศึกษาฯ) จำนวน 1 อัตรา [ 29 ม.ค. 2564 ]31
13 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 27 ม.ค. 2564 ]21
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 20 ม.ค. 2564 ]10
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 20 ม.ค. 2564 ]10
16 ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย [ 4 ม.ค. 2564 ]9
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]27
18 เปิดให้ลงทะเบียน #เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2565 ภายใน พ.ย. 63 และ ม.ค. - ก.ย. 64 [ 11 พ.ย. 2563 ]10
19 ประกาศพัสดุที่ชำรุด เสื่อมคุณภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ [ 4 พ.ย. 2563 ]22
20 ประกาศ เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ต.ค. 2563 ]9
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14