องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th
 
 
 


โครงในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข ปี2562


โครงการในน้ำมีปลา  ชาวประชามีสุข วันที่  19  กุมมภาพันธ์ 2562 
ปล่อยปบาตามสระน้ำสาธารณะในหมู่บ้านในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร