องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th
 
 
 


กิจกรรมการปลูกป่า ตามโครงการ ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ