องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th
 
 
 


โครงการบ้านสวย เมืองสุข ปุ๋ยหมักอินทรีย์จากขยะเปียก